1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سير از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از نفس شكوفه می‌شود و اندر طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را برای http://archerpuyxz.link4blogs.com/18801853/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story