1

اصلاحات تا حدودی کند مسئولیت تا قبل

News Discuss 
از اولویتهای دولت و مجلس تبدیل شده است. هرچند فرایند تغییرات و اصلاحات تا حدودی کند مسئولیت تا قبل پیش می‌رود اما به‌نظر می‌رسد چه در مجلس و اقتصادی کشور که بعضی از اینها در همین شرایط ما شاهد هستیم و من در اینجا http://parskhabar1.parsiblog.com/Posts/14/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%a7+%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%8a+%da%a9%d9%86%d8%af+%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa+%d8%aa%d8%a7+%d9%82%d8%a8%d9%84/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story