1

منتشر کرد و بعضی مسئولیت تا قبل از آن

News Discuss 
یک گزارشی در خصوص اصلاح ساختاری بودجه منتشر کرد و بعضی مسئولیت تا قبل از آن گزارشات اتفاقاً یکسان بود با گزارشاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ما حائز اهمیت است و از این منظر برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتوانیم راهکارهایی را برای این http://ylkhabar.parsiblog.com/Posts/16/%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1+%da%a9%d8%b1%d8%af+%d9%88+%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa+%d8%aa%d8%a7+%d9%82%d8%a8%d9%84+%d8%a7%d8%b2+%d8%a2%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story