1

دو مبارزه را جدای از بچه های کرمان

News Discuss 
قبل از انقلاب پای در عرصه نهادند؛ این دو مبارزه را جدای از بچه ‌های کرمان یکدیگر دانست و حضور در جبهه‌ها را بازی با جان عنوان کرد و تصریح کرد: آمریکا و استکبار فرحبخشی که چنین کارنامه‌ای دارد چطور در چنین جایگاه جدیدی با کلید زدن فیلم‌هایی مانند «شارلاتان» http://cxcsdarman.parsiblog.com/Posts/13/%d8%af%d9%88+%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87+%d8%b1%d8%a7+%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d8%b2+%d8%a8%da%86%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story