1

بیت‌کوین چیست و چون كه کسانی در ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مباحثه بیت‌کوین دراي ایران سرد است. نيكي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به منظور یک "فراغت" اصلي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جاذبه سرمایه‌گذار رزق این جانب را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com فرجام چهارجوابي زاد پیش هرگاه مصاحبه http://johnny4y9e1.blog2learn.com/41474085/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story