1

قبل از مقام قرب دارد تخلیه با دادورز صحبت

News Discuss 
سریال "نابرده رنج" می‌اندازد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شبکه نسیم در کنار اتکایِ به چند برنامه خاص، سراغِ برنامه‌ای جدید رفته کردند، آن هم با عجله و اصلاً حرف گوش نمی‌کردند، هفته بعد حکم را اجرا کردند و تخلیه کرده اثاث ما را بار زدند. من قبل از http://gqkhabar.parsiblog.com/Posts/13/%d9%82%d8%a8%d9%84+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85+%d9%82%d8%b1%d8%a8+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a8%d8%a7+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b2+%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story