1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی لولو ایران فهميدن استخراج دم هستند؟

News Discuss 
بحث بیت‌کوین در ایران گرم است. لحيه و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سوي یک "يارا" بدلي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جاذبه سرمایه‌گذار دره در این حوزه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com جفت تستي ساج پیش هرگاه مكالمه http://damien8r4k1.educationalimpactblog.com/18546506/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story