1

دشمن کرونکو که نبوده است. برای همین

News Discuss 
می‌کردند. سوءاستفاده یا خیانتی در این دفاع و مقابله با دشمن کرونکو که نبوده است. برای همین بدان محض اینکه ارتباط دلی با امام حسین(ع) برقرار شود خدا فوراً به آن دل نگاه می‌کند. وقتی اشک حلقه زد طرح درخواست کرونکو  کنیم. به آبروی امام حسین(ع) امکان ندارد کسی ناامید برگردد. http://kuroneko1.parsiblog.com/Posts/3/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86+%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%da%a9%d9%88+%da%a9%d9%87+%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%87+%d8%a7%d8%b3%d8%aa.+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story