1

بال ولو

News Discuss 
بالو ولو یا این که شیر توپی (Ball Valve) به خیال و خاطر ساختمان داخلی معمولی ای که دارا هستند نسبت به دیگر شیرها بیشتر گزینه به کار گیری قرار می‌گیرند. در پباده سازی این قطعات از گردش نود سکو ای یک گوی تو خالی مستعمل میباشد https://virgool.io/@rozgozar75/%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-jjjkjvtcv6wk

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story