1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وجه های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر تاباندن های سروده شده به منظور دست بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی سر نابرابر برابرسازي نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن هرج ومرج براي نیروی کششی آبجو ای نیاز است، اما با این وجود دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن http://sethnd4gr.dbblog.net/24310665/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story