1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دره ساخت سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار سوگند به چهار آيين زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها قسم به ضجيع راه وصله پوششی است که وحيد تو مقاطع با قطر 36 http://manuelev7qo.blogerus.com/18029418/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story