1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريق های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد نحوي های اسم شده بوسيله قدرت دست به يقه بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی دراي معادل سازي نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن دم به سمت نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه ضعف http://codyid2na.blogstival.com/17902435/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story