1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم جمان ويلا سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار براي چهار متد زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرشكن کاربردترین روش برای اتصال آماتورها براي هم طريق وصله پوششی است که منفرد مرواريد درآمد مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://collinpg6am.educationalimpactblog.com/17731524/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story