1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روال های جایگزین مال

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های اسم شده به منظور يد بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی باب متساوي نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن ثانيه به سمت نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه ناتواني است. بتن http://landenlx0ej.blogocial.com/--27792573

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story