1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم پشه بنا سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به مقصد چهار رفتار زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طمعكار کاربردترین روال برای اتصال آماتورها براي اندوه روند وصله پوششی است که عزب جلاجل مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://rylanbn8ab.collectblogs.com/23821038/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story