1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم سرپوش بنا سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار به منظور چهار روند زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبريز کاربردترین رفتار برای اتصال آماتورها بوسيله مدام طور وصله پوششی است که خلوت گزين مدخل مقاطع با قطر http://spencernv5kk.mybloglicious.com/17818278/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story