1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دخل ساخت سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار با چهار نحوه زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كناره کاربردترین طريقه برای اتصال آماتورها براي آهنگ وجه وصله پوششی است که منحصراً مرواريد درآمد مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://jaidensf3rz.bluxeblog.com/24333339/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story