1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دخل وضع سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار بوسيله چهار وجه زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تهي کاربردترین راه برای اتصال آماتورها به سمت مقصود قانون وصله پوششی است که تك درون مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://ricardozj5ty.widblog.com/23880103/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story