1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دخل نهاد سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار سوگند به چهار شيوه زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی انباشته کاربردترین سياق برای اتصال آماتورها به دلمشغولي سياق وصله پوششی است که فقط تو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://finnun7fl.mybloglicious.com/17817419/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story