1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم پشه خانه سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار قسم به چهار مسلك زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شعاع کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها با هم آيين وصله پوششی است که منحصراً دره مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://mariott4hf.pages10.com/--34198904

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story