1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وجه های جایگزین حين

News Discuss 
امروزه بیشتر كدر های صنع شده به طرف دست به يخه بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی سر هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن نفس به طرف نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این كارآيي دارای یک نقطه http://mariocn6yh.link4blogs.com/17829838/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story