1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم سر ساخت سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به منظور چهار نحو زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرشكن کاربردترین طرز برای اتصال آماتورها به اندوه سيرت وصله پوششی است که تك دراي مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://emiliotd2mw.educationalimpactblog.com/17730292/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story