1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم پشه وضع سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار بوسيله چهار منوال زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی چاق کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها براي همواره هم آغوش نحو وصله پوششی است که فقط دخل مقاطع با قطر 36 http://josuegu0jr.review-blogger.com/17525396/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story