1

بررسی مدافعه کششی میلگرد از وب سایت آهن اديان

News Discuss 
از آنجایی که بتن به سمت تنهایی نمیتواند پايداري کششی مناسبی داشته باشد با همین دلیل ضجيع باید از مقاطع دیگری برای طاقت کششی بتن و افزودن به مقصد پافشاري خانه دل آشوب شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که در پروژه های عمرانی و ساختمان سازی http://caidenpd2sm.blogpostie.com/18014200/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story