1

درمان ترس

News Discuss 
اگر ترس کودک شما از زندگی روزمره درمان ترس آنها تداخلی نداشته باشد یا باعث ناراحتی زیادی برای آنها شود ، علت کمی نگرانی ناخواسته وجود ندارد. اما ، اگر این ترس در فعالیت های اجتماعی کودک ، عملکرد مدرسه یا خواب شما تداخل داشته باشد ، ممکن است بخواهید http://behinvision.rahatblog.ir/post/11

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story