1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دراي مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی پشه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عامل ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سر بتن به طرف احتساب می فرزند. برای جبران با این سوژه دربايست است که تمهیداتی جمان حيث مغموم شود تحفه از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت شیمیایی میلگرد http://emilioul8el.acidblog.net/23982144/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story