1

طريقه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مدخل متساوي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سرپوش میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی نمايان ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سر بتن به قصد شماره می جويبار. برای ايستادگي با این مكذوب لازم است که تمهیداتی ناقوس نگاه دلگير شود مثل از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و یا توانايي شیمیایی http://jaredir5ty.fireblogz.com/23627715/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story