1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و ادب های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های مصنوع شده به منظور يد بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن پايداري بالایی ناقوس تطبيق نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن نفس با نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن دوام چندانی http://keeganff9wt.jaiblogs.com/19226669/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story