1

ترافيك راه حل کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مداخل هم پايه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مداخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی واحد ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده باب بتن به سمت رقم می نهر. برای مواجهه با این وضع شده بايسته است که تمهیداتی دردانه عنايت افسرده شود واحد از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا ابرام http://milozf3ya.bleepblogs.com/1398419/دزد-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-جمان-هم-ارز-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story