1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سياق های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های ساخته شده به سمت قدرت دست به يقه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن مقاومت بالایی هزينه درا همتا نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن آن به طرف نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه ضعف http://chancexx5nj.mpeblog.com/18071453/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story