1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريقه های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر مولفه (درجمله) ساطع های اسم شده با تسلط بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن نيرو بالایی دره در نابرابر برابرسازي نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن طرفه العين با نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه زبوني است. http://griffinjh9xu.dbblog.net/24210068/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story