1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و اسلوب های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های آماده شده بوسيله قدرت دست به يقه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی ناقوس موافق نیروهای فشاری دارد و برای دانايي کردن مال بوسيله نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این عرضه دارای یک نقطه وهن است. بتن استواري http://fernandoyq7dm.tinyblogging.com/--33876455

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story