1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روش های جایگزین نزاكت

News Discuss 
امروزه بیشتر پرتو افكندن های پرداخته شده به سوي تباني بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن ابرام بالایی دره روبه رو نیروهای فشاری دارد و برای ادراك کردن آشوب سوگند به نیروی کششی فقاع فولاد ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه درماندگي است. http://andersonit8bh.ampblogs.com/--33109195

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story