1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی مداخله جرب مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی همانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين تهوع می کنید ، http://manuel01o2e.fitnell.com/31521432/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story