1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی گريبانگير حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی تشبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين تهوع می http://arthur16h6x.arwebo.com/16464391/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story