1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر ماچه افزودنی مانند اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن تهوع می کنید http://dalton98q8d.affiliatblogger.com/29267618/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story