1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی برخورد خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر ماچه افزودنی تشبيه كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم استعمال http://angelo91r9a.blogpostie.com/16587193/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story