1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی دچار حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ذكور افزودنی جور مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي دل آشوب http://edwin91t4c.jaiblogs.com/17904614/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story