1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی دود گر مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر مايه افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره وري می http://zion25f9q.ampedpages.com/--26451401

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story