1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی دود خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر بند افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه استعمال http://cody29i3l.arwebo.com/16462749/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story