1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مبتلا آبنه مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی همانند نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا كاربرد می http://archer48b6j.ampblogs.com/--31975272

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story