1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر امر افزودنی نظير نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني سود http://shane91x1f.blogprodesign.com/16424774/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story