1

روایت درمانی

News Discuss 
یک روایت از زندگی تان را در نظر بگیرید که در آن شما قهرمان زندگی خودتان هستید نه یک قربانی. بسته به مخاطب شما،حالت روحی تان و این احساس که آیا در آغاز، وسط یا انتهای مهم ترین قصه تان (زندگی تان) قرار دارید، این احتمال وجود دارد که داستانی https://hirbodclinic.com/narrative-therapy-2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story